BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

July 4, 2021

As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Tezil Tashura
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 10 May 2004
Pages: 188
PDF File Size: 3.84 Mb
ePub File Size: 4.34 Mb
ISBN: 260-2-34218-837-7
Downloads: 88533
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dasar

XII Infrastructuur en Milieu

Het tempo van het zogenoemde extramuraliseren — langer thuis blijven wonen met zorg aan huis — was lager dan verwacht en heeft geleid tot een vertraging van de eerder ingeboekte besparing. Deze schikking heeft de Nederlandse staat ongeveer 61 miljoen euro opgeleverd, waarmee het dossier Landsbanki definitief is afgesloten. De daadwerkelijke schuld is 65,1 procent van het bbp eind Ondanks de goede kwaliteit van het financieel management bij het Rijk in zijn er ook aandachtspunten.

Toch is voor Nederlandse begrippen een werkloosheid van 6,9 procent hoog. De verkoop van Vivat leidde tot een boekwaardeverlies voor de holding SNS Reaal van ongeveer 1,8 miljard euro. Ten slotte bleef bij de exportkredietverzekering EKV het aandeel vervallen garanties achter bij de eerdere verwachting waardoor het uitstaande risico steeg.

Een apparaatskader en een onafhankelijke toets bij apparaatsintensiveringen dwingt tot een scherpere discussie aan de voorkant over de dekking van apparaatsintensiveringen.

Er is veel aandacht voor de toevoeging van een 20 procent besparingsvariant aan de beleidsdoorlichting ten behoeve van de discussie over de strategische overwegingen bij het maken van beleid. Het kabinet maakte vorig jaar november bekend dat het verkooptraject voor begrotiingsakkoord ASR van start ging. Onder fraude wordt verstaan: Dat biedt voordelen bijvoorbeeld in geval van een ongewenst overnamebod.

  CONVERT KINDLE AZW4 TO PDF

Na een aanvankelijk uitstel, met name vanwege discussies over begrotingsakkoord van de top van ABN Amro en onregelmatigheden bij begrotingsakooord vestiging van ABN Amro in Dubai, heeft het kabinet eind mei besloten om de verkoop van ABN Amro te starten. De gemiddelde nominale premie is minder hard gestegen dan verwacht.

Ieder begrotingsartikel moet ten minste elke zeven jaar worden doorgelicht. De schatkist ontvangt daardoor, en door de gedaalde prijs per m 3 gas, fors minder gasbaten. Helaas, je blog kan geen berichten per e-mail delen.

De landbouwheffing wordt sinds de Miljoenennota bij de belasting- en premieontvangsten geboekt als onderdeel van de invoerrechten. Omdat vereenvoudiging van fiscale wetgeving het zogenoemde spoor II vertraging heeft opgelopen, is de taakstelling bij de Belastingdienst nog niet behaald.

Het Ministerie van BZK heeft in het eigenaarschap van haar uitvoeringsorganisaties belegd bij de Secretaris-Generaal en de uitvoeringsorganisaties grotendeels gepositioneerd onder het nieuwe directoraat-generaal Vastgoed en bedrijfsvoering Rijk.

De economie herstelde zich ook sneller dan verwacht. Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten.

Juniraming , De Nederlandse economie tot en met , inclusief Begrotingsakkoord |

Na jaren van uitvoergroei dragen bgrotingsakkoord binnenlandse bestedingen 0213 toenemende mate bij aan de economische groei en geeft deze groei daarmee een brede basis figuur 1. Er zijn op data. In de Hervormingsagenda Rijksdienst heeft het kabinet de visie op de ontwikkeling van de rijksdienst geformuleerd.

  DEVYANI KHOBRAGADE CASE PDF

De economische omstandigheden en een afname van het niet-gebruik leidden vorig jaar tot een grotere stijging van het aantal mensen dat huurtoeslag aanvroeg dan geraamd. Dat vertaalt zich ook in een stijging van het aantal armen.

Deze middelen zijn vrij besteedbaar, zodat de gemeenten de vrijheid hebben om binnen de wettelijke kaders hun nieuwe taken zelf vorm te geven. Dat gold overigens ook voor de lange rente, de olieprijs en de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar.

Ook is in juli de Wet hergebruik van overheidsinformatie van kracht geworden. We realiseren het minst van de doelstellingen voor de daling van het fijn stof. Die moet de regering besteden aan beleid, en niet aan campagne.

File:EMU saldo met Begrotingsakkoord 2013.png

Het foutpercentage en de genomen verbetermaatregelen zijn toegelicht in de Nationale Verklaring. In is de begrotingspresentatie Verantwoord Begroten rijksbreed ingevoerd. Dit jaar wordt bekeken hoe het instrument beleidsdoorlichting werkt voor het bredere begrotingsbeleid in de beleidsdoorlichting Begrotingsbeleid onderdeel van de Studiegroep Begrotingsruimte. De overheidsschuld bedroeg eind miljard euro, zoals figuur 2.

De Minister voor WenR monitort de invoering en ondersteunt de departementen hierbij.

Posted in Travel